Modele gloskowe

Dziecku chcesz wytłumaczyć, Czym są głoski-przykłady znajdziesz w artykule. Nauka głoskowania à bardzo ai ważny ETAP w nauce czytania. To NIC innego Jak ćwiczenie słuchu fonematycznego, à w końcu zgodnie wyrazów na głoski, CZYLI iPhonie dźwięki, które Dziecko jest w stanie usłyszeć. Dobrze, aby Każdy rodzic uczący w Domu Dziecko głoskowania zdawał sobie z tego sprawę. -Czytanie pojedynczych wyrazów i Składanie z nich zdań prostych, 10. Ćwiczenia oddechowe, Dziecko prosimy, aby pokazała Jak Potrafi: dmuchać bańki, świeczkę, zupę gorącą, chuchać na szybę, Lustro, gwizdać, głośno je beztrosko śmiać się. 11. Powtarzające się głoski: a) powied, które wyrazy rozpoczynają się OD takiej samej głoski: mysz, Mucha, Malec, smok, MOC, mleko, Mama, Tata, Mata, most, NOC, masło, Miska. b) powiedez, które wyrazy kończą się na Taką samą głoskę: apaszka, Myszka, chorągiewka, OSA, NOC, Guma, Cena, Nora, rzeka, KOC, trop, Fajka, Foka, Ala, Lalka, Zebra. c) W nazwie którego wyrazu występuje głoska “p”: paproć, Przepraszam, opona, Kanapa, Kapusta, mapa, napiwek, nietoperz, naprawić. W trakcie przygotowywania dziecka do podjęcia nauki szkolnej ważne jest również niezaniedbywanie Opieki nad ostatnią fazą kształtowania się Mowy.

Chodzi tu nie tylko o Bogaty Jak na Wiek dziecka zasób słownictwa, o odpowiednią-forme wypowiedzi, ALE też o czystą je wyraźną mowę. U sześciolatków mowa powinna już być opanowana Pod względem dźwiękowym. Poniżej znajdują się także ćwiczenia sprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe, rytmizujące i ćwiczenia słuchu fonematycznego. 7. Zabawy naśladowczo-słuchowe. Dziecko naśladuje, Udaje Odgłosy wybranych zwierząt, narzĩzi, ludzi: nadmiar Pary w p. otywie-fffffff, odgłos karetki pogotowia-ija ija ija, kwakanie kaczki-Kwa Kwa Kwa, odłos Gdy pada Deszcz – Kap Kap Kap, szczekanie PSA – hau, hau, hau, dźwięk dzwonka – dzyń dzyń dzyń, brzęczenie MUCHY – BZZZZ, piszczenie myszy – pi pi pi, syczenie węża – SSSSSSSS, parskanie Jak Konik, Płacz małego dziecka-hīçhęm hīçhęm hīçhęm, naśladowanie rechotania żabek, miauczenie Kota-miauu, miauu, kichanie chorego człowieka, gdakanie Kury-Ko, Ko, Ko, gęganie gęsi-gę, gę, gę-wyrazowe Zabawy: “kompy głoskę słyszysz?” Lub “Jaka jest druga i kolejna głoska w wyrazie?”-wybieranie i wyrazów grupowanie, których nazwy kończą się Taką samą głoską, Poza tym również rozwijają Pamięć wzrokową, słuchową, koncentrację uwagi, orientację w kierunkach, Stronach, początek, koniec, koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową wyrazu oraz logiczne Myślenie. Pozwalają na wielokrotne powtarzanie tych czynności, które zawodzą u dziecka, a są niezbde ne pas opanowania Umiejętności niezbla nych w zakresie analizy je syntezy słuchowej w shintô dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości poznawczych danego dziecka .

-Zabawa z obrazkami: “Pokaż mi obrazki, których nazwa Rozpoczyna się głoską a”,-odnajdywanie przedmiotów lub elementów obrazka, których nazwa została wypowiedziana głoskami, Dyktando klasa 4: zasady ortograficzne i przykładowe dyktando dla uczniów Klasy 4 12. fonetyczne Domino. Dziecko zaczyna Następny wyraz OD takiej głoski na Jaka kończył się wyraz poprzedni, NP. NOC – Cukier-rak – Kret – termometr, itd. – Tworzenie wyrazów “do schematów” posiadających daną głoskę w określonym miejscu, Ewa Małgorzata Skorek: Terapia pedagoiczna t. 1Zaburzenia Rozwoju psychoruchowego dzieci Kraków 2004 2.